QUY TRÌNH ĐĂNG KIỂM XE Ô TÔ 2023 TẠI VIỆT NAM

Năm 2023 là năm của đăng kiểm khi đầu năm đã tổng thanh tra các trạm đăng kiểm làm các trạm đăng kiểm đóng cửa hoặc giảm năng suất đóng chuyền làm các xe đến đăng kiểm phải chờ cả ngày hoặc tận 5-7 ngày vẫn chưa đến lượt đăng kiểm. Tình trạng kéo dài…

Xem Thêm
097 662 39 62